Leerlingbegeleiding en leercoaching

Stjoerkrêft biedt persoonlijke leerlingbegeleiding voor basisschoolleerlingen in de provincie Fryslân die een leer- of hulpvraag hebben. Stjoerkrêft onderscheidt zich door niet alleen naar het leerdoel te kijken, maar ook door aandacht te schenken aan de leervaardigheid van de leerling. Je leert het best als je weet hoe je moet leren. Om je leerstijl en om je eigen sterke punten te ontdekken, biedt Stjoerkrêft ondersteuning en leercoaching om te leren leren. Uiteraard kunnen scholen en ouders ook bij Stjoerkrêft terecht voor ondersteuning en advies op het gebied van leercoaching en begeleiding.

wegwijzer-gecertificeerd

Van “Ik kan het toch niet” naar “Ik kan het.”

Met het kind wordt gekeken naar wat het al kan en wat het nog lastig vindt. Een belangrijke vraag is waarom het ene wel lukt en het andere niet. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van leervaardigheid en het startniveau is de input van ouders en school zeer waardevol. Hoe leer jezelf? Hoe leert een kind? Hiervoor gebruik ik het 6 G’s-model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg, geloof). Het doel is, om het kind zelf te laten inzien wat het nodig heeft van zichzelf (wat kan ik anders doen) en van zijn omgeving (de begeleider, de ouder, de leerkracht).

Het te behalen doel is dus niet alleen de leerstof, maar zo nodig ook de vaardigheden die daarvoor moeten worden geoefend. Dat is de essentie van leercoaching. Juist dit tweeledig doel zorgt ervoor dat het kind in de toekomst beter in kan spelen op leergedrag bij nieuwe leerstof.