Tarieven

De tarieven van Stjoerkrêft zijn afhankelijk van het soort begeleiding en het aantal leerlingen dat gelijktijdig ondersteuning krijgt. De werkzaamheden van Stjoerkrêft zijn vrijgesteld van btw. Bij een traject van 10 weken wordt het totaalbedrag in drie gelijke delen (maanden) verdeeld. Bij een traject van 6 weken wordt het bedrag in gelijke delen over twee maanden betaald. De eerste betaling vindt normaalgesproken altijd vooraf plaats aan de begeleiding.

Bij de Ik Leer Leren training geldt een standaardtarief van €182,50 (inclusief werkboek) voor 5 lessen van 1,5 uur. Voor het uurtarief voor zorg bij WMO en Jeugdwet geldt het daarvoor  wettelijk vastgestelde tarief.